Restaurant hero image

Ekamai Thai Sugarhouse

1405 E 2100 S, Salt Lake City, UT 84105